FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
I OGÓLNOPOLSKI ART BEM MUSICAL FESTIWAL 2021

  UTWÓR NR 1:
  UTWÓR NR 2:
  AKCEPTACJA REGULAMINU
  https://www.festiwal.artbem.pl/regulamin/

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, głównego organizatora I Ogólnopolskiego Art Bem Musical Festiwal 2021 we wszystkich koniecznych celach organizacyjnych oraz promocyjnych związanych z przeprowadzeniem pierwszej edycji festiwalu.
  Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku we wszystkich możliwych formach przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, głównego organizatora
  I Ogólnopolskiego Art Bem Musical Festiwal 2021 we wszystkich koniecznych celach organizacyjnych oraz promocyjnych związanych z przeprowadzeniem pierwszej edycji festiwalu. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. Nr 880).

  Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa
  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji oraz promocji I Ogólnopolskiego Art Bem Musical Festiwal 2021
  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. zgoda osoby oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych – prowadzenia działalności statutowej w ramach organizacji wydarzeń kulturalnych.
  W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy pod adresem e-mail ochronadanych@bemowskie.pl lub pisemnie pod adresem Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa.
  W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji oraz promocji festiwalu do momentu cofnięcia zgody lub momentu zakończenia kwestii organizacyjno-finansowych..
  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, a także do wykonawcy festiwalu Fundacji Edukacji Artystycznej i Teatralnej FETA oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pełniącego funkcję fundatora-patrona festiwalu.
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości uczestnictwa w I Ogólnopolskim Art Bem Musical Festiwal 2021.