PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ                       do 29 sierpnia
ETAP PIERWSZY (ZDALNY)                          30 – 31 sierpnia
WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU                     1 września
ETAP DRUGI                                                  11 – 12 września
WYNIKI ETAPU DRUGIEGO                         13 września
ETAP TRZECI/GALA FINAŁOWA                 23 września