Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest  Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy  z siedzibą w Warszawie ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji oraz promocji I Ogólnopolskiego Art Bem Musical Festiwal 2021

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a  oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. zgoda osoby oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych – prowadzenia działalności statutowej w ramach organizacji wydarzeń kulturalnych.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy pod adresem e-mail ochronadanych@bemowskie.pl lub pisemnie pod adresem Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa.

W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu  organizacji oraz promocji festiwalu do momentu cofnięcia zgody lub momentu zakończenia kwestii organizacyjno-finansowych..

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, a także do  wykonawcy festiwalu  Fundacji Edukacji Artystycznej i Teatralnej FETA oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pełniącego funkcję fundatora-patrona festiwalu.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości uczestnictwa w I Ogólnopolskim Art Bem Musical Festiwal 2021.